Taakverdeling Dagelijks bestuur Zuidoost

Share |
Portefeuilleverdeling dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur bestaat uit de volgende drie bestuurders: Tanja Jadnanansing (PvdA), Dirk de Jager (GroenLinks) en Jakob Wedemeijer (SP). De portefeuilleverdeling van het nieuw dagelijks bestuur van stadsdeel Zuidoost voor de periode 2018-2022.

Tanja Jadnanansing, voorzitter
Algemene Zaken
Openbare Orde & Veiligheid
Jeugd & Welzijn
Zorg & Maatschappelijk ondersteuning
Arbeidsmarkt & Werk
Communicatie (incl. gebiedscommunicatie)
Diversiteit & Discriminatie
Kunst & Cultuur
Sport & Recreatie
Dirk de Jager, vicevoorzitter
Economie (incl. markten)
Financiƫn
Gebiedsontwikkeling & Ruimtelijke Ordening
Duurzaamheid
Wonen
Monumenten & Archeologie
Gemeentelijk Vastgoed
Jakob Wedemeijer, vicevoorzitter
Openbare Ruimte , Groen & Parken
Verkeer, Vervoer & Parkeren
Milieu
Afval
Waterbeheer
Collectief
Inspraak, Initiatief en Participatie
Subsidieverlening
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving