Zo kan het ook

Share |

In de K-buurt is veel te doen rondom de inrichting en bebouwing van de strook aan de Karspeldreef en omgeving Metrostation. 

Bewoners uit de buurt hebben het platform Hart voor de K-buurt opgericht, doel is om gezamenlijk met gemeente tot een plein voor de K-buurt te komen waar men elkaar kan ontmoeten, waar dingen georganiseerd kunnen worden, kortom dat dit het hart van de buurt wordt. De planontwikkeling tot nu toe staat dit eigenlijk niet toe. Onlangs heeft de gemeenteraad van Amsterdam enige ruimte geschapen om wel tot een dergelijke ontwikkeling te komen. Het bestuur van het stadsdeel lijkt nog een beetje op de oude voet door te willen gaan. Wel inspraak en inbreng maar geen echte zeggenschap door bewoners en ondernemers uit de buurt van onderop. Het platform Hart voor de K-buurt heeft in de recente ontwikkeling in Amsterdam Oost, het Makassserplein, ook gemeente Amsterdam, een inspirerend voorbeeld gevonden hoe het anders kan. Eén Amsterdam eén aanpak is vaak de leuze die de gemeente voert, je zou zeggen dat dit voorbeeld uit Oost toch ook in Zuidoost moet kunnen.