Kempering 30-04

Share |

Kempering is een icoon van het oorspronkelijke stedenbouwkundige plan van de Bijlmermeer. Vanaf de destijds verhoogde Karspeldreef reed je er met je auto zo in, om na parkeren via een loopbrug overdekt naar je flat te lopen, uitkijkend over de voetgangersoase van gazons, waar de flats op waren geplant. Maar 50 jaar later is de flat Kempering gesloopt en de dreef verlaagd – en staat de parkeergarage op de nominatie voor sloop. Tenminste, dat zijn de plannen van overheidswege. Want er is ook verzet. Verontwaardiging. Nostalgie. Allemaal aanwijzingen voor de plek en de betekenis die Kempering heeft in het leven van velen.

Gevoelswaarde
Imagine IC is op zoek naar de gevoelswaarde van Kempering. En naar jouw antwoord op de vraag of en hoe deze plek ruimte bood aan samen leven. Naast wie parkeerde je er je auto?  Met wie had je er atletiektraining? Hoe kregen jullie er een kerk voor elkaar? Of waarom maak jij je sterk om Kempering weer nieuw leven te geven?
Wij vragen jou om jouw Kempering-ervaringen en -emoties met ons te delen. Wat doet de garage jou? Hoe raakt jou haar aanstaande sloop? Wil je de garage bewaren? Doe mee aan de verzamelbijeenkomst. En neem anderen mee. Ook en vooral als ze anders tegen het thema aan kijken dan jij zelf. We zijn daarnaast geïnteresseerd in uiteenlopende persoonlijke en organisatie-archieven rondom dit thema. We hopen vooral dat jullie de dingen die je hebt bewaard in je kasten, lades én in je hart en je hoofd, wilt komen delen en doorgeven.
We serveren bij de verzamelbijeenkomst een klein hapje en de toegang is gratis. Meld je aan bij Jules Rijssen via
Imagine IC Verzamelbijeenkomst Parkeergarage Kempering
Datum: maandag 30 april 2018.Deur open: 17:30 uur.Het gesprek start om 18:00 uur.Einde: 19:30 uur.Locatie: OBA Imagine IC, Bovenzaal, Bijlmerplein 393, 1102 DK Amsterdam Zuidoost.Gratis Toegang.